Calendari Curs 2017-18

Entrevistem a Alba Martínez, professora d’osteopatia cranial I

El passat mes de juny vam tenir l’ocasió d’entrevistar a l’Alba Martínez DO, la professora titular d’osteopatia cranial I, i aprofundir en alguns detalls d’aquesta assignatura. Osteopatia cranial és una matèria que té una càrrega lectiva d’11 crèdits ETCS repartits entre primer i segon del nou Pla d’Estudis del Màster en Osteopatia.

Tal com ens explica l’Alba, l’objectiu de l’assignatura és que els alumnes coneguin el sistema respiratori primari. Aquest mecanisme fou descobert per William Garner Sutherland, deixeble directe d’Andrew Taylor Still, i el va recollir per primera vegada el 1939 a “The Cranial Bowl.” [1]

El sistema respiratori primari és un “mecanisme inherent (primari) de la respiració interna en contraposició al cicle de respiració diafragmàtica (inhalació i exhalació).” [1].  Aquest mecanisme involuntari genera la fluctuació del líquid cefaloraquidi que es transmet a través de totes les estructures del cos humà.

En l’assignatura d’osteopatia cranial s’estudiaran els 5 components del sistema respiratori primari i els vessants teòric i pràctic d’aquest mecanisme.

En aquesta línia, les classes de l’assignatura s’estructuren en dues parts: la teòrica i la pràctica. En la primera, les classes “se centren a explicar l’anatomia i la fisiologia de cada un dels diferents temes. Per altra banda, en la part pràctica, els alumnes s’ajunten en grups reduïts on s’exploren els ossos del crani. A més a més, “també hi ha el treball per parelles, amb la fórmula pacient-terapeuta, on es realitzen les tècniques i les escoltes“, la posada en pràctica dels coneixements adquirits.

En finalitzar la matèria, si s’adquireixen les competències, els estudiants “seran capaços de despertar la palpació, integrar el sistema respiratori primari i utilitzar-lo tant en el diagnòstic com en el tractament, no tan sols limitar-lo al crani o al sacre sinó a qualsevol teixit del cos” ens explica l’Alba.

Referències:

[1] Educational Council on Osteopathic Principles (ECOP) (2011) “Glossary of Osteopathic Terminology”. American Association of Colleges of Osteopathic Medicine (AACOM): Chevy Chase, MD. pp 37-38.