“La experiencia de trabajar con los más pequeños ha cambiado mi perspectiva al tratarlos”

Continuamos descubriendo el mundo de lo osteopatia pediátrica. Esta vez de la mano de Marta Moreno, D.O., quien también impartirá el curso Introducción a la Pediatría los próximos días 22-23-24 de noviembre

Marta Moreno es alumni del Máster de Osteopatía de la EOB. Allí aprendió a valorar al paciente en tu globalidad. En estos últimos años, Moreno se ha especializado en el campo de la ginecología, la obstetricia y la pediatría para poder dar un tratamiento más específico a los pacientes que lo necesiten. Todo lo que se detecta en edades tempranas, si se puede tratar, servirá para evitar mayores complicaciones en edades más avanzadas.

¿Qué factor hizo que quisieras estudiar en la Escuela de Osteopatía de Barcelona? ¿Por qué decidiste especializarte  osteopatía pediátrica?

Lo EOB es una escuela pequeña y familiar, dos conceptos que fueron unos factores de peso. Tener un profesorado nacional e internacional también fueron puntos importantes para querer estudiar aquí. Y sobre todo, por la visión holística del paciente, el hecho de no separar lo osteopatía estructural, visceral y craneal creo que fue primordial.

Ahora que recientemente has estado madre, ¿tienes una concepción diferente sobre la importancia de lo osteopatía pediátrica? ¿Ha hecho cambiar tu manera de dar clase o de tratar los pacientes?

Yo ya trabajaba en el campo de la pediatría antes de ser madre, pero vivirlo en primera persona me ha ayudado a entender mucho más el paciente y la unidad familiar, empatizando en muchas de las situaciones vividas.

Creo que la prevención en el caso de los bebés y niños es fundamental e imprescindible. La experiencia de trabajar con los más pequeños, y de ser madre, me ha hecho cambiar la perspectivade algunos aspectos a la hora de tratarlos, y seguramente también, de transmitirlo a los alumnos.

¿Cómo tiene que ser y qué habilidades tiene que tener un osteópata pediátrico?

La paciencia, la sensibilidad, el respeto, la humildad, la empatía, el no-juzgar… son algunos aspectos fundamentales a la hora de tratar un paciente, tanto adulto como pediátrico. En el caso de los más pequeños, todos estos aspectos se tienen que multiplicar y tener mucho más presente, tanto por ellos mismos como por sus familias. Habitualmente, cuando te llega un pequeño a la consulta es por que hay algún aspecto que preocupa a la familia, por lo tanto, no podemos olvidar ninguno de estos aspectos.

El próximo mes de noviembre, co-impartes en el curso Introducción a la Pediatría, dentro del programa Advanced Osteopathy de lo EOB. ¿A quién recomendarías el curso de introducción a la pediatría y por qué?

Este curso está dirigido a todos aquellos osteópatas que se quieran iniciar en el mundo de los más pequeños. Es un curso introductorio pero muy completo. Desde el primer día ya podrán trabajar en sus consultas, tendrán herramientas suficientes como para poder tratarlos. Es un curso que ayuda a establecer unos buena base en este campo.

Si te interesa la osteopatía pediátrica y quieres más información sobre nuestro curso “Introducción a la Pediatría” haz click aquí.

 

La FOB renova el conveni del Servei d’Osteopatia Solidària amb l’Associació Benestar i Desenvolupament

La Fundació d’Osteopatia de Barcelona ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació Benestar i Desenvolupament, l’organització no governamental sense ànim de lucre que defensa les persones en situació de fragilitat social.

El nou acord amplia el servei d’Osteopatia Solidària de la FOB a totes les persones ateses per l’ADB, no només a infants i adolescents, com succeïa fins ara.

La renovació es va signar el passat mes de setembre per la gerent de l’associació, Àngels Guiteras, i el president de la FOB i docent de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona, Pau Dalmau qui apunta que “la renovació i ampliació d’aquest conveni ens permet arribar a molta més gent que es pot beneficiar dels tractaments d’osteopatia, és a dir, ens permet tenir un major impacte social que és el propòsit del nostre Servei d’Osteopatia Solidària”.

La col·laboració que uneix les dues entitats va començar al 2017 i, al llarg d’aquest temps ha permès que els infants i adolescents atesos per l’ABD hagin rebut tractaments d’osteopatia de forma gratuïta.

És un honor tenir professors i osteòpates formats en la EOB que són part d’aquest servei solidari.

“L’experiència de treballar amb els més petits ha canviat la meva perspectiva al tractar-los”

Continuem descobrint el món de l’osteopatia pediàtrica. Aquesta vegada de la mà de la Marta Moreno, D.O., qui també impartirà el curs Introducció a la Pediatria els propers dies 22-23-24 de novembre

Marta Moreno és alumni del Màster d’Osteopatia de l’ EOB. Allà va aprendre a valorar al pacient en la teva globalitat. En aquests darrers anys, però, Moreno s’ha especialitzat en el camp de la ginecologia, l’obstetrícia i la pediatria per poder donar un tractament més específic als pacients que ho necessitin. Tot el que es detecta en edats primerenques, si es pot tractar, servirà per evitar majors complicacions en edats més avançades.

Quin factor va fer que volguessis estudiar a l’Escola d’Osteopatia de Barcelona? Per què vas decidir especialitzar-te en osteopatia pediàtrica?

L’EOB és una escola petita i familiar, dos conceptes que van ser uns factors de pes. Tenir un professorat nacional i internacional també van ser punts importants per voler estudiar aquí. I sobretot, per la visió holística del pacient, el fet de no separar l’osteopatia en estructural, visceral i cranial crec que va ser primordial.

Ara que recentment has estat mare, tens una concepció diferent sobre la importància de l’osteopatia pediàtrica? Ha fet canviar la teva manera de donar classe o de tractar els pacients?

Jo ja treballava en el camp de la pediatria abans de ser mare, però viure-ho en primera persona m’ha ajudat a entendre molt més el pacient i la unitat familiar, empatitzant en moltes de les situacions viscudes.

Crec que la prevenció en el cas dels nadons i nens és fonamental i imprescindible. L’experiència de treballar amb els més petits, i de ser mare, m’ha fet canviar la perspectiva d’alguns aspectes a l’hora de tractar-los, i segurament també, de transmetre-ho als alumnes.

Com ha de ser i quines habilitats ha de tenir un osteòpata pediàtric?

La paciència, la sensibilitat, el respecte, la humilitat, l’empatia, el no-jutjar… són alguns aspectes fonamentals a l’hora de tractar un pacient, tant adult com pediàtric. En el cas dels més petits, però, tots aquests aspectes s’han de multiplicar i tenir molt més present, tant per ells mateixos com per les seves famílies. Habitualment, quan t’arriba un petit a la consulta és per que hi ha algun aspecte que preocupa i neguiteja la família, per tant, no podem oblidar tots aquests aspectes.

El mes vinent de novembre, co-imparteixes en el curs Introducció a la Pediatria, dins del programa Advanced Osteopathy del EOB. A qui recomanaries el curs d’introducció a la pediatria i per què?

Aquest curs està dirigit a tots aquells osteòpates que es vulguin iniciar en el món dels més petits. És un curs introductori però molt complet. Des del primer dia ja podran treballar en les seves consultes, tindran eines suficients com per a poder tractar-los. És un curs que ajuda a establir uns bona basi en aquest camp.

Si t’interessa l’osteopatia pediàtrica i vols més informació sobre el nostre curs “Introducció a la Pediatria” fes click aquí.

“Els nens noten les nostres inseguretats. Has de ser directe, concret i ràpid”

Ens endinsem al món de l’osteopatia pediàtrica amb la professora Rosa Mª Roig Figueres, que co-impartirà el curs Introducció a la Pediatria els propers dies 22-23-24 de novembre

Osteòpata i fisioterapeuta. Rosa Mª Roig és una professional del sector i antiga alumni del Màster d’Osteopatia de l’EOB. Apassionada dels nens, els defineix com uns pacients molt agraïts en l’àmbit emocional i en la seva resposta al tractament osteopàtic.

Per què és important l’especialització en l’àmbit de la pediatria? En quins casos pot ser adequat el tractament osteopàtic en infants? Què pot aportar?

El treball amb els nens, tant si es tracta d’un bebè com d’un adolescent, és molt diferent respecte al treball osteopàtic que es fa amb adults. És imprescindible formar-se en pediatria si la nostra intenció és atendre els més petits de la casa. La seva anatomia, la seva fisiologia, la seva resposta al tractament… tot és diferent.

L’osteopatia pediàtrica pot actuar amb molts dels símptomes i/o alteracions dels petits, i sobretot té una gran importància en l’aspecte de la prevenció. Si podem acompanyar-los en el creixement des de bebès, podrem anticipar-nos i evitar o minimitzar possibles problemes futurs.

Com ha de ser i quines habilitats ha de tenir un osteòpata pediàtric?

Ha de ser humil, saber que no és els millors del món però que farà tot el que pugui per ajudar el seu pacient. Els nens noten les nostres inseguretats i no tenen pèls a la llengua. Has de ser directe, concret i ràpid. Necessita una palpació i posicionament molt entrenats.

Quin acompanyament pot fer l’osteopatia en el procés de creixement infantil?

L’osteòpata fa un acompanyament a nivell motor, sensitiu i postural de les activitats esportives, del creixement de les estructures òssies, de les funcions viscerals, de l’oclusió i de la globalitat del nostre petit pacient.

El proper mes de novembre, co-imparteixes en el curs Introducció a la Pediatria, dins el programa Advanced Osteopathy de l’EOB. A qui recomanaries el curs d’introducció a la pediatria i per què?

A tots els osteòpates que els agradin els nens. Són uns pacients molt agraïts a nivell emocional i a nivell de tractament osteopàtic. Tenen un potencial tant gran que milloren molt ràpid i és molt bonic quan, a mida que avança el tractament, són ells mateixos qui demanen els pares que demanin hora.

Si t’interessa l’osteopatia pediàtrica i vols més informació sobre el nostre curs “Introducció a la Pediatria” fes click aquí