Oberta la matriculació per al curs d’Adaptació 2016

El Curs d’Adaptació en Osteopatia arriba enguany a l’onzena edició. Els alumnes interessats a cursar aquesta formació ja s’hi poden inscriure, seguint el procés de matriculació en línia com ja és habitual. La matriculació es pot fer efectiva fins el dilluns 21 de març.

Respectant la nostra filosofia, posem a disposició aquest curs amb el propòsit que el Màster en Osteopatia estigui a l’abast d’aquells estudiants que tinguin el títol d’alguna branca de Ciències de la Salut, o de l’Educació Física i l’esport. Els alumnes que hagin estudiat Medicina o Fisioteràpia poden accedir directament al Màster en Osteopatia.

Això vol dir que, a més dels titulats en Educació Física, tindran accés al Curs d’Adaptació tots els estudiants que acreditin posseir estudis universitaris finalitzats d’algunes de les següents carreres, d’acord amb el que disposa la llei 44/2003, de 21 de novembre , d’ordenació de les professions sanitàries.

  • Farmàcia
  • Odontologia
  • Enfermeria
  • Teràpia Ocupacional
  • Podologia
  • Veterinària
  • Òptica i Optometria
  • Logopèdia
  • Nutrició Humana i Dietètica


Més pràctica que teoria, observació amb pacients i grups molt reduïts

El Curs d’Adaptació en Osteopatia de 2016 compta amb un professorat especialitzat per a complir amb tots els objectius que s’ha marcat. Com sempre, el principal és que els nous alumnes adquireixin totes les destreses i habilitats necessàries per cursar amb èxit el Màster en Osteopatia, parant especial atenció a les tècniques manuals. Així, s’ha buscat un pla d’estudis que concedeixi una certa prioritat a la pràctica per sobre de la teoria. Com comenta el coordinador del curs, Albert Paredes, es compon “d’un 20% de teoria i un 80% de pràctica”.

Com a punt destacable de la formació, cal esmentar que compta amb 10 hores d’Observacions Clíniques, incloses dins de les 170 hores lectives totals, que tenen lloc a la Clínica d’Osteopatia de Barcelona (dins de l’assignatura titulada “Introducció Clínica”). Aquesta part es porta a terme a la Unitat Docent de la Clínica, tot i que es tracta de pacients reals.

Una de les característiques interessants del Curs d’Adaptació en Osteopatia és que ofereix un ensenyament molt personalitzat. Amb aquest propòsit, sempre s’organitza la formació en grups molt reduïts (com a màxim 15 alumnes), perquè així els estudiants puguin treure el màxim partit a l’equip docent.

Una altra de les novetats interessants d’aquest any és com s’ha organitzat el calendari, adaptant-nos a les exigències del moment. Els seminaris del curs començaran el proper 22 d’abril, mentre que l’últim d’ells tindrà lloc el 25 de juliol. D’aquesta manera, els estudiants arribaran a l’estiu amb la formació ja finalitzada (en edicions anteriors, el curs d’Adaptació s’allargava durant bona part del mes de setembre). Un cop conclòs amb èxit, els alumnes estan ja preparats per iniciar la formació del Màster en Osteopatia (que s’inaugurarà al mes d’octubre).

Pots accedir al formulari de sol·licitud de la inscripció clicant al següent banner:

banner_adapt_ca_580