Carta oberta a la comunitat osteopàtica

Dimarts 20 de juny de 2017

Des de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) volem compartir amb tota la comunitat acadèmica i professional osteopàtica la present carta oberta a causa d’un missatge que circula des de la setmana passada per Internet. Encara que per possible covardia no se cita directament el nom de la nostra institució, ens sentim interpel·lats motiu pel qual ens concedeix dret de rèplica davant les falsedats que en ella es recullen.

Fa uns dies, la EOB va comunicar al Registre d’Osteòpates d’Espanya (ROE), i també a la nostra base de dades de professionals osteòpates, la convocatòria pública de places de professors per al curs vinent 2017/18.

Aquesta convocatòria és un pas més en el nostre camí d’adequació als estàndards marcats per la OsEAN (Osteopathic European Academic Network) així com als exigents requeriments de la recent Normativa Europea UNE-EN 16686. Aquest camí inclou un procés d’auditoria dut a terme per la Institució Certificadora “Austrian Standards plus GmbH“, organisme que vetlla pel compliment d’aquesta norma. En el punt 10 dels criteris de l’auditoria s’estipula que ha d’haver-hi una convocatòria pública en la selecció del professorat.

Creiem fermament que una convocatòria pública és un gest de transparència i professionalitat cap a tota la comunitat osteopàtica. Amb aquesta finalitat, i en la cerca de criteris objectius en la selecció dels nostres docents, la EOB s’ha convertit a la primera Escola (que nosaltres tinguem coneixement) que realitzarà la seva selecció de professorat a través d’una convocatòria pública de mèrits. La nostra intenció és la de disposar dels millors professors i per aquest motiu obrim aquesta convocatòria per donar l’oportunitat a docents que actualment no treballen amb nosaltres de poder integrar-se en el nostre projecte, vinguin d’on vinguin, i en igualtat de condicions.

El redactor de la carta a la qual responem en aquest comunicat, en un intent de desmerèixer i desprestigiar l’EOB, arriba a afirmar falsedats i conclou que “el bon sentit comú és també osteopàtic”. Al respecte, volem expressar que els equips humans, com la vida, són dinàmics, variables i experimenten canvis. És més, requereixen il·lusions i energies renovades. La vida transcorre per diferents fases, noves realitats que fan canviar els projectes de cada persona i començar-ne de nous.

Mai hem dubtat del legítim dret de qualsevol osteòpata, estudiant d’osteopatia o escola d’optar, al seu criteri, pel model acadèmic que consideri més adequat. És precisament aquesta idea la que ens porta a respectar totes les opcions i, en conseqüència, a exigir el mateix respecte cap a la nostra institució. En aquest sentit, res hem dit ni res direm de la institució de la qual forma part l’autor de la carta, la que respectem profundament, sinó tan sols a l’irrespectuós comunicat que no mostra cap respecte ni per la llibertat de càtedra de la nostra escola ni per la mateixa institució o les persones que la integren.

Realment la filosofia de la carta respon a la filosofia de l’osteopatia? I un altre dubte que ens planteja: seran únicament motius deontològics, basats en la puresa de l’osteopatia, els que subjauen en aquest ineficaç intent de desprestigiar l’EOB?

Som una escola que està prenent decisions estratègiques per adequar-nos a la Norma EN 16686:2015 amb l’objectiu d’avançar cap a la normalització i regularització de la pràctica i l’ensenyament en osteopatia i, per tant, creiem que aquests canvis haurien de ser respectats pels membres de la comunitat acadèmica osteopàtica.

Esperem que la resta d’institucions educatives, des del respecte, la professionalitat i el compromís, avancin en aquest mateix camí de normalització i respecte perquè, en un futur no gaire llunyà, la nostra professió tingui les condicions legals i normatives com a professió sanitària de primera intenció.

Atentament,

Escola d’Osteopatia de Barcelona

PD: De la carta, que ens arriba derivada, que va ser emesa originalment en suport digital i per tant no havent tingut mai signatura manuscrita, ni en consta l’electrònica, no podem concloure l’autoria, encara que així pogués deduir-se de la literalitat d’aquesta.

En aquest sentit, atès que de la mateixa carta també podrien deduir-se nefastes conclusions sobre la consideració moral i professional de l’autor, tan aviat com aquest ens desmenteixi l’autoria d’aquesta, procedirem a comunicar-ho públicament per a tranquil·litat de tots, i especialment dels seus alumnes.

 

Carta original