Debat sobre la integració de l’evidència científica en la nostra tasca docent

El passat dia 14 de febrer, un total de 29 professors de l’àrea d’abordatge osteopàtic i integració clínica de l’EOB es van reunir per participar en una formació interna per debatre el millor mode d’integrar l’evidència científica disponible en les classes del Máster d’Osteopatia.

A l’EOB creiem en els pilars de la tradició osteopàtica però amb una mirada contemporània. És per aquest motiu que la recerca científica i, més concretament, de quina manera ha d’estar integrada en la tasca docent va ser el tema central de la formació interna que va tenir lloc el passat  14 de febrer.

Gerard Àlvarez, professor del màster de l’EOB i Director COME Spain National Center (Center for Osteopathic Medicine Collaboration), va ser l’encarregat de conduir la sessió que va servir per transmetre la importància d’entendre que l’objectiu original de la Medicina Basada en l’Evidència és donar la millor resposta als pacients a partir de 3 pilars: la millor evidència científica disponible, l’experiència del terapeuta i els valors i preferències del pacient. “No desvirtuem aquesta idea donant l’únic protagonisme a l’evidència” va apuntar Gerard Àlvarez, qui durant tota la sessió va solucionar dubtes i trencar mites entre els assistents.

Segons el director de l’EOB, Óscar Hernàndez, “aquesta sessió ha servit per tractar de forma oberta i transversal un dels reptes que com a docents i clínics hem d’afrontar en la nostra tasca diària: fer una bona integració de l’evidencia científica disponible. Però el més important de tota és entendre que ho podem fer des de l’equilibri i sense renunciar a uns principis fonamentals que ens aporta la professió osteopàtica i per suposat sense oblidar el més important de tot: el pacient.