El 15 d’octubre finalitza el període d’inscripcions per al Projecte de Recerca per als exalumnes del màster

Els exalumnes del Màster en Osteopatia tenen fins al 15 d’octubre per a presentar la documentació per realitzar el Projecte de Recerca i poder obtenir el Diploma en Osteopatia (DO). Aquest Projecte de Recerca, que equival a l’actual al Projecte Final de Màster, cal que el cursin tots aquells exestudiants del Màster de les primeres promocions que vulguin aconseguir el DO.

Per tal de poder-se inscriure, els exalumnes hauran d’enviar un breu resum d’un màxim de 250 paraules en un arxiu PDF i en word al correu electrònic recerca@eobosteopatia.com. El resum haurà d’incloure el títol del Projecte de Recerca, quins són els objectius, el tipus d’estudi i les dades del tutor o tutora. A més a més, també caldrà incloure fins a un màxim de 5 referències bibliogràfiques per tal de justificar la idea del Projecte.

El tutor o tutora del Projecte serà l’encarregat de supervisar i assessorar els exalumnes. Serà cada exestudiant qui buscarà el seu tutor o tutora, ja que l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) no té la responsabilitat de facilitar-lo. En qualsevol cas, aquests hauran de tenir el DO d’una escola reconeguda pel Registre d’Osteòpates d’Espanya (ROE) o ser llicenciat/diplomat en algun altre àmbit de la salut.

Per a llegir tota la informació detallada podeu consultar la Guia del Projecte de Recerca.

El Projecte de Recerca pivota sobre 4 objectius. En primer lloc, introduir al diplomat en l’àmbit de la recerca en l’Osteopatia a través de la realització d’un Projecte alhora que es reforça la importància de la investigació en aquesta disciplina. Un altre objectiu és el de potenciar les habilitats en comunicació oral i escrita, l’anàlisi crítica i la gestió del temps dels exalumnes. Finalment, el Projecte serveix per a poder aplicar els coneixements adquirits al llarg del Màster.

Els exalumnes tindran tot un curs acadèmic per tal de desenvolupar el Projecte de Recerca. El document final s’haurà de lliurar entre el 15 i el 19 de juny de l’any vinent i al cap d’un mes, entre el 17 i el 24 de juliol, es comunicarà les qualificacions finals dels Projectes.