Entrevistem a Sergi Rull, professor d’osteopatia visceral II

Hem tingut l’oportunitat d’entrevistar al Sergi Rull DO, professor titular de l’assignatura d’osteopatia visceral II de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB). Les assignatures de l’àmbit visceral tenen una continuïtat durant els dos anys que dura el Màster. El Sergi és professor d’aquesta assignatura a 2n curs.

Objectius:

Com ens detalla a l’entrevista, l’objectiu d’osteopatia visceral II és assimilar els coneixements de l’àrea gastro-intestinal, seguint els passos de l’assignatura que s’ha impartit a primer curs. Un dels altres principals objectius és “aprendre tots els tests i tècniques de l’àrea uro-genital i cardio-pulmonar“. En definitiva, “integrar tot el que s’ha assimilat [a primer] i posar-ho en pràctica”.

Estructura:

L’assignatura s’estructura en dues parts: per una banda, la part teòrica i, en segon lloc, la pràctica que consisteix en l’aplicació dels coneixements teòrics adquirits. Osteopatia visceral II culmina en un examen pràctic en el qual “s’exigeix a l’alumne l’aplicació pràctica d’una tècnica determinada en una lesió en concret” ens explica en Sergi Rull.

Coneixements:

Sempre que tenim l’oportunitat, aprofitem per preguntar als nostres professors quines diferències observen en els alumnes del Màster en Osteopatia abans i després de cursar cada assignatura. Segons el professor titular, els estudiants que acaben osteopatia visceral II tenen les eines per saber tractar i entendre les disfuncions o simptomatologies que pugui presentar un pacient. A més a més, els alumnes adquireixen la capacitat “d’entendre com una determinada problemàtica es tradueix en altres complicacions”. En aquest sentit, els estudiants disposen d’una sèrie d’eines per observar com problemes en la zona visceral influencien sobre “l’esquena, el mal de cap o altres aspectes de la seva vida diària”.

Osteopatia visceral II té una càrrega de 6 crèdits ETCS tal com podeu comprovar en el Pla d’Estudis del Màster en Osteopatia.

Podeu visualitzar l’entrevista sencera a continuació: