Curs d’Accés al Màster en Osteopatia per a Professionals Sanitaris

El Curs d’Accés al Màster en Osteopatia per a Professionals Sanitaris permet obtenir els coneixements de base i el nivell adient per accedir al Màster en Osteopatia organitzat conjuntament amb UPF – Barcelona School of Management.

El principal objectiu és adquirir l’habilitat manual, palpatòria i sensitiva a través de l’exploració i avaluació de les diferents regions corporals. S’adreça a Professionals Sanitaris.

Els continguts es desenvolupen fonamentalment en classes teòrico-pràctiques durant els seminaris acadèmics, en els quals els alumnes posaran en pràctica els coneixements teòrics adquirits prèviament.


Descripció general de les assignatures:

Anatomia palpatòria

Identificar i palpar les principals estructures anatòmiques. L’assignatura s’estructura per regions corporals i la metodologia és estrictament pràctica. L’anatomia palpatòria és un valuós complement a l’anatomia descriptiva, i resulta indispensable per al treball osteopàtic.

Fonaments de tècniques manuals

L’objectiu general és introduir l’alumne a la teràpia manual, i treballar la seva habilitat manipulativa, palpatòria i sensitiva. L’assignatura s’estructura per regions corporals, i progressa paral·lelament a les assignatures d’anatomia. L’estudi de cada regió inclou un breu recordatori dels aspectes anatòmics més rellevants, la fisiologia articular bàsica, l’exploració física (observació, palpació, moviment actius, passiu – resistit i tests ortopèdics / especials) i tècniques simples de tractament (articulars i sobre les parts toves). De forma complementària, es farà un breu repàs de la patologia local més significativa.

L’eix principal d’aquesta assignatura serà l’aparell locomotor, tant des del seu vessant anatòmic i funcional com l’avaluació i exploració de les seves estructures. Cal aprofundir molt en les habilitats d’exploració i avaluació.

Semiologia Mèdica

Descarrega el fulletó informatiu aquí