Els continguts es desenvolupen fonamentalment en classes teoricopràctiques durant els seminaris acadèmics, en els quals els alumnes posaran en pràctica els coneixements teòrics adquirits prèviament.

Les estades d’observació a la Clínica d’Osteopatia de Barcelona seran una ajuda per tenir coneixement i familiaritzar-se amb el procediment clínic que més endavant es durà a terme.

Addicionalment a les classes presencials es requerirà un temps variable d’estudi personal.

La formació es realitza en grups reduïts, facilitant la personalització de l’aprenentatge per a cada alumne.