ASSIGNATURACRÈDITS ECTSHORES PRESENCIALS
Anatomia palpatòria i Handling332
Fonaments de tècniques manuals796
Introducció clínica226
Semiologia 216
TOTAL14 ECTS170 HORES

Descripció general de les assignatures

Anatomia palpatòria

Identificar i palpar les principals estructures anatòmiques. L’assignatura s’estructura per regions corporals i la metodologia és estrictament pràctica. L’anatomia palpatòria és un valuós complement a l’anatomia descriptiva, i resulta indispensable per al treball osteopàtic.

Fonaments de tècniques manuals

L’objectiu general és introduir l’alumne a la teràpia manual, i treballar la seva habilitat manipulativa, palpatòria i sensitiva.

L’assignatura s’estructura per regions corporals, i progressa paral·lelament a les assignatures d’anatomia. L’estudi de cada regió inclou un breu recordatori dels aspectes anatòmics més rellevants, la fisiologia articular bàsica, l’exploració física (observació, palpació, moviment actius, passiu – resistit i tests ortopèdics / especials) i tècniques simples de tractament (articulars i sobre les parts toves). De forma complementària, es farà un breu repàs de la patologia local més significativa.

L’eix principal d’aquesta assignatura serà l’aparell locomotor, tant des del seu vessant anatòmic i funcional com l’avaluació i exploració de les seves estructures. Cal aprofundir molt en les habilitats d’exploració i avaluació.

Introducció clínica

Cal que l’alumne es familiaritzi amb la metodologia clínica que s’utilitzarà posteriorment en la pràctica osteopàtica. La metodologia docent inclourà:

  • Exposicions teòriques i casos clínics
  • Observacions presencials amb pacients reals de la Unitat docent de la Clínica d’Osteopatia de Barcelona

Semiologia Mèdica

(informació en breu)