• Professorat nacional i internacional amb una àmplia experiència.
  • Acompanyament de professorat assistent en les classes pràctiques.
  • Pràctiques d’anatomia a la sala de dissecció de la Facultat de Medicina.
  • Innovació pedagògica continuada.
  • Estada a la ESO a Maidstone (Anglaterra).
  • Extens fons bibliogràfic.
  • Carnet Universitari UPF – Barcelona School of Management, amb els corresponents avantatges.
  • Possibilitat d’integrar-se als programes de la Clínica d’Osteopatia de Barcelona (COB) i de la FOB per incorporar-se al món laboral.
  • Àmplia oferta de formació continua a través de l’Advanced Osteopathy Barcelona (AOB).