L’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) som una institució amb 20 anys d’experiència en la formació osteopàtica.

El Màster en Osteopatia, impartit conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra – BSM i que compta amb l’aval de l’European School of Osteopathy (ESO), té per objectiu capacitar els alumnes en l’exercici clínic com a futurs osteòpates.

Per tal d’assolir-ho, prioritzem aquest vessant tant en les classes presencials com en les pràctiques clíniques supervisades, que es porten a terme amb pacients reals dins un espai clínic propi.

L’itinerari professionalitzador del Màster en Osteopatia combina l’essència i els principis clàssics de la tradició osteopàtica amb els nous avenços científics i la recerca per poder aprofundir en tots els camps d’estudi.

Comptem amb l’experiència de reconeguts professors nacionals i internacionals duent a terme un acompanyament acurat i un seguiment exhaustiu en el desenvolupament dels continguts que s’imparteixen. Els alumnes s’integren a una professió amb un elevat grau d’inserció laboral.