PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL – OsEAN

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

L’Osteopathic European Academic Network (OsEAN) engloba una xarxa d’escoles d’osteopatia i el seu objectiu és desenvolupar el rigor i la normalització de l’ensenyament dels models d’osteopatia a Europa, proporcionar una representació comuna de l’ensenyament i fomentar la col·laboració i la innovació en camps com l’administració, els serveis de recerca i l’educació.

L’objectiu principal del programa de mobilitat internacional de l’OsEAN és dotar a l’alumne d’una visió més àmplia de l’osteopatia, entendre una educació diferent, ja sigui per la geografia, la població, la tipologia de pacient; es tracta de proporcionar una visió més àmplia de l’adquisició de coneixements. L’experiència permet als estudiants viure, compartir i submergir-se en una altra cultura osteopàtica.

REQUISITS PER PARTICIPAR AL PROGRAMA

  • Ser estudiant del Màster en Osteopatia de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) de 2n (Pla Nou) o 4t (Pla Antic)
  • Tenir un domini mínim de l’idioma de l’escola d’acolliment per poder gaudir del programa.

ESCOLES QUE PARTICIPEN AL PROGRAMA I IDIOMA

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA?

Els estudiants de l’EOB duen a terme una estada corresponent a un seminari de l’escola d’acolliment i assisteixen també a l’observació clínica contemplada dins del programa acadèmic de l’escola corresponent. El programa de mobilitat internacional no substitueix ni convalida en cap cas els seminaris obligatoris dins del Màster en Osteopatia. Es tracta d’un programa a part totalment optatiu i voluntari.

L’estudiant no paga per fer aquest stage acadèmic. L’EOB no es fa responsable dels costos derivats de l’estada (viatge, allotjament i dietes) que són a càrrec de l’estudiant.

DATES VIGENTS

Se seleccionarà una setmana lectiva (de dilluns a divendres) dins dels períodes del calendari de mobilitat, que s’actualitzen cada any i que poden ser diferents segons l’escola escollida.

FORMALITZAR LA SOL·LICITUD

Omplir el formulari de sol·licitud electrònic.

Els estudiants poden omplir el formulari electrònic de sol·licitud i enviar-ho només si tenen el codi d’escola de l’EOB.

Per rebre aquest codi, l’alumne interessat ha de posar-se en contacte amb la responsable de Mobilidad Internacional de l’EOB, Marta Vivés a través del correu electrònic eob@eobosteopatia.com.

Una vegada sol·licitada la plaça de mobilitat internacional, els dos centres seran informats per part de l’OsEAN i, després de l’aprovació per part de l’escola d’acolliment, es confirmarà la sol·licitud a l’estudiant.