El pla d’estudis es divideix en 4 anys acadèmics.
Consta d’un total de 120 crèdits E.C.T.S.

1234
ITINERARIITINERARI PRECLÍNICITINERARI PRECLÍNICITINERARI CLÍNICACREDITACIÓ
SEMINARIS18 seminaris freqüència: quinzenal18 seminaris freqüència: quinzenal4 seminaris freqüència: bimensual4 seminaris freqüència: bimensual
ASSIGNATURESCiències mèdiques

– Anatomia i embriologia

– Fisiologia

– Semiologia

– Farmacologia


Abordatge osteopàtic

– Fonaments ostepàtics

– Abordatge estructural

– Abordatge cranial

– Abordatge visceral

Integració clínica

– Estudis clínics

Ciències mèdiques

– Anatomia

– Fisiologia

– Semiologia
– Radiologia

Abordatge osteopàtic

– Abordatge estructural

– Abordatge funcional

– Abordatge cranial

– Abordatge visceral

Integració Clínica

– Estudis Clínics

Integració clínica
– Medicina osteopàtica
– Pràctiques clíniques
– Revisions tècniques
Integració clínica

– Medicina osteopàtica

– Pràctiques clíniques
Recerca

– Estudis de Recerca (TFM)
CRÈDITS30 crèdits35 crèdits29 crèdits26 crèdits
PRÀCTICA CLÍNICA25h Pràctica Clínica250h Pràctica Clínica 165h Pràctica Clínica
Summer Stage Maidstone: European School of Osteopathy (ESO)Examen Final Competència Clínica

Les hores de pràctica clínica s’adaptaran en funció del currículum previ de l’estudiant, incrementant les necessàries per sobre de les estipulades en clínica (440h) en compliment de la Norma Europea EN 16686:2015-07-01 Osteopathic healthcare provision.

Calendari Màster 2020-2021