Des de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) sempre hem apostat per tenir un espai clínic que permeti dur a la pràctica sobre pacients reals tot allò que s’ha après a les aules. Per aquest motiu des de l’any 2008  es creà la Clínica d’Osteopatia de Barcelona (COB).

Hem estat sempre al capdavant de la formació clínica per a osteòpates al nostre país, sent la primera clínica docent en Osteopatia a l’estat, un espai de referència a Barcelona en aquesta matèria i model admirat per altres escoles europees que ens han visitat.

Amb aquest espai fem possible una formació clínica pràctica, de més de 500 hores, que s’ha convertit en un dels principals actius diferencials de l’actual Màster en Osteopatia.

Comptem amb un equip de tutors clínics i assistents que vetllen perquè l’estudiant a la Clínica assoleixi tots i cadascun dels objectius que el currículum del programa acadèmic exigeix. Aquest equip de tutors, degudament format seguint l’itinerari que marca l’Osteopathic European Academic Network (OsEAN) pel que fa a aspectes pedagògics i clínics en osteopatia, destaca per l’alt nivell de tutorització i constant seguiment que presta a l’estudiant mentre duu a terme les seves pràctiques. Aquest fet és de nou diferencial, ja que assegura una correcta transmissió de coneixements i facilita a cada estudiant en particular poder fer una progressió segons el seu punt de partida inicial i les seves capacitats tècniques i de gestió clínica.

A banda del constant feedback que es facilita a l’estudiant, fet que l’ajuda a progressar en tot moment, amb el pas del temps s’han anat introduint una sèrie d’elements pedagògics que permeten enriquir el procés de raonament clínic i l’experiència en la pràctica. Alguns d’aquests elements han estat l’ús d’un portafoli personal, presentacions sobre aspectes clínics entre companys o la presentació de Casos Clínics en el format estàndard aprovat pel BMJ (British Medical Journal).

Més de 1.000 visites de pacients  cada any converteixen la clínica docent en un espai sòlid on desenvolupar la capacitat d’integració clínica i gestió de la consulta per part dels estudiants.