Des de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) sempre hem apostat per a tenir un espai clínic que permeti portar a la pràctica sobre pacients reals tot allò que s’aprèn a les aules. Per aquest motiu, l’any 2008 es va crear la Clínica d’Osteopatia de Barcelona (COB).

• Hem estat sempre referents en la formació clínica per a osteòpates al nostre país, sent la primera clínica docent en Osteopatia a l’estat, un espai de referència a Barcelona en aquesta matèria i model admirat per altres escoles europees que ens han visitat.

• Amb aquest espai fem possible una formació clínica pràctica, de més de 500 hores.

• Comptem amb un equip de tutors clínics i assistents que vetllen perquè l’estudiant aconsegueixi els objectius del currículum que el programa acadèmic exigeix. Aquest equip de tutors, degudament format seguint l’itinerari que marca l’ Osteopathic European Academic Network (OsEAN) pel que fa a aspectes pedagògics i clínics en osteopatia, destaca per l’alt nivell de tutorització i constant seguiment que ofereix a l’estudiant mentre duu a terme les seves pràctiques.

Aquest fet és de nou diferencial, ja que assegura una correcta transmissió de coneixements i facilita a cada estudiant en particular poder fer una progressió segons el seu punt de partida inicial i les seves capacitats tècniques i de gestió clínica.

• A més del constant feedback que es facilita a l’estudiant, fet que l’ajuda a progressar en tot moment, la clínica contempla l’ús d’elements pedagògics que permeten enriquir el procés de raonament clínic i l’experiència en la pràctica. Alguns d’aquests elements són l’ús d’un portafoli personal o la presentació de Casos Clínics.

• Una mitjana de 1.000 visites de pacients a l’any converteixen la nostra clínica docent en un espai sòlid on desenvolupar la capacitat d’integració clínica i gestió de la consulta per part dels estudiants.