Estrena les noves metodologies docents

T’oferim una metodologia innovadora per ajudar-te a prendre impuls professional i a obrir la teva pròpia consulta osteopàtica.

Les classes teòriques inclouran tractament de casos clínics particulars a l’aula, sempre tenint en compte la participació activa de l’alumnat. L’anàlisi crítica de casos i la pràctica osteopàtica reflexiva i autodidacta seran els nuclis de les sessions.

Les pràctiques clíniques són una part fonamental d’aquest nou curs, ja que permeten identificar i aplicar totes les fases d’un tractament en osteopatia (anamnesi, diagnòstic diferencial, exploració i planificació del tractament en base als principis osteopàtics) amb la tutorització d’un osteòpata clínic.

Les sessions destinades a treballar amb l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) seran un dels trets més característics d’aquesta formació, ja que et permetran resoldre una sèrie de casos que seran treballats en grup, amb la supervisió constant d’un tutor que et guiarà en el procés d’autoaprenentatge per aconseguir els objectius proposats.

Tindràs a la teva disposició una Plataforma Moodle per poder consultar el material de treball, compartir documents amb els companys i participar en fòrums i debats de grup com a activitat no presencial.