Estrenem el Màster de 2 anys acadèmics a l’octubre

L’aposta pel Màster en Osteopatia es torna encara més sòlida la propera temporada. A partir del curs 2015/2016, l’Escola d’Osteopatia de Barcelona ha apostat per organitzar la formació en dos anys acadèmics, equiparant així a les formacions de postgrau que s’ofereixen a la majoria d’universitats europees.

Aquesta novetat, que ha suposat una important posada al dia del pla d’estudis, no afectarà a l’aprenentatge que rebran els alumnes, ja que la càrrega lectiva no variarà. De fet, és just el contrari: les hores de pràctiques clíniques es duplicaran, sent fidels a la nostra filosofia que es tracta de la millor manera d’aprendre la disciplina osteopàtica. Sens dubte és el nostre valor afegit més important, i el que ens fa un centre d’ensenyament en osteopatia únic a Espanya.

Fins ara, les pràctiques les constituïen 100 hores, que ja era una quantitat molt important. No obstant això, ara passaran a ser 200 hores. Això ens converteix en el màster en osteopatia que més crèdits de pràctiques ofereix, realitzades a més en una clínica d’osteopatia pròpia, amb pacients reals i amb la constant supervisió dels nostres osteòpates amb molts anys d’experiència professional.
Posada al dia dels estudis conservant-ne la filosofia

Aquesta transformació ha suposat un desafiament important per al centre, ja que no es tracta només de modificar el nombre de cursos lectius i el calendari. L’adaptació exigia, a més, adaptar-se als estàndards europeus d’educació superior (coneguts amb les sigles EEES). Així, a partir del proper curs el nostre màster en osteopatia atorgarà un títol de 120 crèdits ECTS.

Des de l’escola, però, percebem aquesta nova etapa com una oportunitat, per adaptar-nos al ritme generacional actual sense renunciar en absolut a l’enorme experiència acumulada al nostre centre, que forma osteòpates professionals des de fa més de 15 anys. La filosofia, per tant, seguirà sent la mateixa: transmetre als estudiants els principis fonamentals de l’osteopatia.
Un calendari amb més continuïtat

La formació a partir d’ara serà més continuada, ja que els alumnes assistiran a un seminari a la setmana, i no a un mensual com succeïa fins ara. Això els permetrà una integració més eficaç dels coneixements que vagin adquirint en el seu treball osteopàtic. Per veure més detalls de com queda el calendari acadèmic fes clic aquí.

Aquesta nova etapa implica una ocasió important per millorar els processos del Màster i innovar en molts dels seus aspectes. De fet, a partir del proper curs els nous alumnes podran beneficiar-se d’una sèrie de noves metodologies docents.

L’objectiu, però, seguirà sent el mateix: dirigir als estudiants cap a una reeixida carrera professional com a osteòpates. L’acollida d’aquest nou pla d’estudis permetrà anar afegint i corregint detalls.

És important recordar que el període de matriculació continua obert fins el 19 de juny de 2015, i que encara queden places per al proper curs acadèmic, que començarà a l’octubre. Per formalitzar la matrícula, és imprescindible haver estudiat medicina o fisioteràpia, o bé haver realitzat el curs d’adaptació ofert pel nostre mateix centre.

Més informació sobre la matrícula