La Fundació d’Osteopatia de Barcelona (FOB) és una institució sense ànim de lucre que té per objectiu impulsar l’osteopatia com a professió d’identitat pròpia. Amb aquest propòsit actua en diferents àmbits d’acció: docència, assistència, investigació i obra social.

Web oficial de la Fundació d’Osteopatía de Barcelona

Des de la constitució de l’Escola d’Osteopatia a l’any 2001, i posteriorment amb la reformulació de l’entitat en una fundació l’any 2006, el compromís s’ha centrat en impulsar l’osteopatia en diferents àmbits: formació, assistencial, professional, investigació i acció social.

Sempre hem tingut l’absolut convenciment que l’Osteopatia ha de ser una professió sanitària de caràcter propi i independent, amb una clara voluntat de col·laboració, no només amb les institucions privades i públiques nacionals i internacionals, sinó també i especialment amb tots aquells professionals que treballen amb aquesta mateixa finalitat.