Inaugurem el Màster 2015-2016

Els alumnes del primer curs ja han començat el Màster en Osteopatia a la nostra escola. Serà la primera promoció que tan sols trigarà dos anys acadèmics en graduar-se, en lloc dels quatre que fins ara eren habituals. Així, serà la primera promoció d’estudiants que condensi en menor temps les mateixes hores d’estudi d’osteopatia que ja s’impartien fins ara.

Com a novetat important d’aquest curs, també hem d’assenyalar l’increment de les hores de pràctiques (fins a 200). Aquestes es duen a terme a la Clínica d’Osteopatia de Barcelona, ​​un centre propi en el qual només atenem pacients reals, sota la supervisió d’un tutor clínic expert.

El divendres 2 d’octubre, a les 9 del matí, el primer grup d’estudiants va assistir a la primera classe i va conèixer a bona part de l’equip docent del centre. També es van presentar els múltiples recursos que els estudiants tindran a la seva disposició al llarg del curs: biblioteca, pràctiques d’anatomia a la Facultat de Medicina de la UAB, plataforma virtual de la Universitat Pompeu Fabra, etc.

En el nou pla d’estudis, hem fet un esforç per mantenir la que entenem que ha de ser la nostra filosofia docent: una alta qualitat formativa en l’àmbit les ciències mèdiques, amb coneixements de totes les branques de l’osteopatia tan bon punt comencen els estudis: cranial, visceral, estructural i funcional, sense deixar de banda la pràctica i el treball manual progressiu.

esmorzar

Després de les primeres classes, els alumnes van ser convidats a un esmorzar a l’aire lliure, cosa que ja és tradicional quan iniciem el curs a l’octubre, per servir de benvinguda oficial als estudis. En l’esmorzar van participar els estudiants de tots els cursos que estaven en marxa en aquell moment, inclosos els d’últim curs.

Per cursar el Màster en Osteopatia, cal ser fisioterapeuta o metge prèviament, o bé haver realitzat el curs pont que oferim a l’EOB.