Innovant en l’ús de noves eines pedagògiques

Des de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) apostem per la innovació i l’ús de noves tecnologies en l’aprenentatge dels nostres estudiants. Si fa temps vam impulsar la formació del professorat en l’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), a principis d’aquest curs vam realitzar una formació en l’ús de Nearpod, una plataforma en línia especialment útil per interactuar amb l’estudiant i potenciar el nivell de raonament clínic.

Nearpod és una plataforma educativa que permet als docents crear i compartir una classe amb els alumnes a través d’una app per a dispositius mòbils. Aquesta plataforma ja s’utilitza en l’ensenyament de primària i secundària als EUA amb molt bons resultats i s’està extrapolant a estudis universitaris.

Les primeres experiències en l’ús de la plataforma a l’aula amb els alumnes de l’EOB estan sent molt ben valorades, tant pel col·lectiu d’estudiants com pels professors que n’estan fent ús. La versatilitat d’utilitzar-la de manera individual com en petits grups dóna molt joc a l’hora de buscar diferents objectius per la classe.

Hem detectat que l’ús d’aquesta eina augmenta de forma significativa el nivell d’atenció i motivació de l’estudiant, ja que li proposa petits reptes de forma constant i situa el procés de transmissió de coneixement professor-alumne en un sentit molt més bidireccional.

Sense perdre de vista la importància i necessitat d’un treball més arrelat als orígens, a la transmissió de la filosofia i dels principis osteopàtics, de la presència del terapeuta, l’educació del tacte i la sensibilitat de la mà… volem seguir avançant amb aquelles eines que ens permetin oferir una millor educació als nostres alumnes.