L’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) estableix en els estudis en Osteopatia l’obligatorietat d’elaborar un Projecte de Recerca, el Treball Final de Màster (TFM), per obtenir el Diploma en Osteopatia (DO) com a exercici integrador o de síntesi de la formació rebuda al llarg dels estudis.

La recerca científica és una activitat orientada a la resolució de problemes concrets mitjançant una metodologia adequada. El procés d’aconseguir el coneixement a través de la recerca lògica i mesurable és la columna vertebral de la ciència. Es duu a terme de manera sistemàtica i amb una estructura planificada.

El TFM s’elabora a partir d’un Protocol, un document que reflecteix una descripció ordenada i sistemàtica del Projecte d’estudi abans d’iniciar l’execució. El Protocol forma part de l’assignatura Metodologia de la Recerca d’1r curs.

El TFM pròpiament dit, recull tant el disseny com les troballes, reflexions i conclusions de l’estudi una vegada aplicat el procediment o metodologia. Forma part de l’assignatura Treball Final de Màster de 2n curs. Els TFM es pengen en format pdf en la Osteopathic Web Research

Cada any, se seleccionen els cinc millors projectes de recerca per ser exposats en les instal·lacions de la EOB i els 3 millors es presenten oralment durant el Research Day.