L’EOB assisteix a la Presentació de la Norma Europea UNE-EN en Osteopatia a Madrid

El passat 10 de novembre, l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) va assistir a l’Acte de Presentació de la Norma Europea UNE-EN 16686:2015 “prestació d’assistència sanitària en Osteopatia” organitzat per la Federación de Osteópatas de España (FOE). L’acte, que va tenir lloc a Madrid, va reunir diferents entitats acadèmiques, universitàries i associacions de professionals en Osteopatia d’àmbit estatal.

La Norma es va publicar al BOE del passat 21 de gener d’aquest any malgrat que no està implementada en l’àmbit espanyol i, per tant, a dia d’avui encara no podem parlar de llei d’obligat compliment. En qualsevol cas, el seu contingut permet generar una seguretat i confiança i, alhora, delimita les línies per un possible reconeixement de l’Osteopatia en un (desitgem) curt termini. També facilita i situa el marc normatiu per al moment que l’Estat decideixi implementar-la.

Des de l’EOB coincidim plenament en la definició que recull la norma sobre l’Osteopatia com a

“disciplina d’assistència sanitària de primera intenció i centrada en el pacient, que destaca la interrelació d’estructura i funció del cos, facilita la capacitat innata del cos per curar-se a si mateix, i propugna un enfocament integral de la persona respecte a tots els aspectes de la salut i el desenvolupament saludable principalment mitjançant la pràctica del tractament manual.”

En l’apartat 6 de Norma, s’estipulen els aspectes referents a la formació i l’aprenentatge pràctic i alhora es detallen els aspectes clau a complir pel que fa als requeriments formatius. El que s’evidencia és que avui en dia hi ha una gran diversitat pel que fa als criteris acadèmics entre les diferents escoles i centres que imparteixen formació en Osteopatia. Des de l’EOB estem duent a terme un esforç per apropar-nos i complir amb els exigents nivells d’estàndard i, que sense cap mena de dubte, suposaran una millora qualitativa en els programes formatius.

El nostre Pla d’Estudis actual té una càrrega lectiva de 120 crèdits ECTS, que equivalen a 3.000 hores. Aquest programa és fruit de la remodelació del nostre Pla d’Estudis (2 anys) després de 14 anys d’experiència en el model de 4 anys i una important reflexió i profunda deliberació per part de l’equip acadèmic de l’EOB i el Patronat de la Fundació d’Osteopatia de Barcelona (FOB).

Aquesta remodelació ha estat possible gràcies a l’estreta col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management, una universitat moderna, de referència i de prestigi contrastat, que ens permet oferir un Pla d’Estudis a l’alçada de les demandes de la societat actual, adaptat a les directrius i la metodologia proposada en el nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Aprofitant aquesta ocasió, ens agradaria fer memòria i recordar l’anàlisi que ens va portar a dur a terme aquesta transformació.

Actualment vivim en una societat canviant, amb una crisi i reformulació del model d’ensenyament vigent que ha comportat que els centres educatius hagin començat a treballar en projectes que s’adaptin a les noves generacions. Defensem que el nou Pla d’Estudis està pensat per a potenciar l’interès dels alumnes per tal de fer més estimulant i enriquidor tot el seu procés d’aprenentatge. I és que els infants d’avui en dia accediran a uns estudis universitaris que distaran molt del model actual, de la mateixa manera que els alumnes que actualment estan cursant el Màster en l’EOB disposen d’un model d’aprenentatge diferenciat del de fa 25 anys.

Creiem fermament que té un sentit especial promoure una sèrie de canvis que s’adeqüin als temps que estem vivint i per això, des de l’EOB hem apostat per un canvi metodològic i conceptual en els estudis en Osteopatia. Aquesta transformació ens ha de donar l’oportunitat de reformular molts aspectes que des de l’equip acadèmic feia temps que portàvem debatent. En aquesta línia, hem dut a terme el pas en el moment que hem tingut la convicció que estàvem suficientment preparats; un canvi que ha suposat sortir de la nostra zona de confort i que ens obliga a reformular-nos i a replantejar allò que ja existia.

Un dels elements clau ha estat plantejar un programa per tal de desenvolupar unes competències capaces de donar resposta a les necessitats actuals, reforçades amb unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement.

Avui en dia, allò que més ens interessa des de l’EOB és avaluar el nivell competencial assolit per l’alumne, en allò que aprèn i com ho aprèn. És per això que resulta fonamental centrar-nos en els mecanismes d’avaluació dels estudiants, els quals han d’anar relacionats amb l’objectiu d’estudi i no en demostrar la capacitat de retenció d’informació que actualment hi podem accedir des d’una gran varietat de fonts.

L’aprenentatge actual s’assoleix gràcies a l’experiència, la participació, la interacció, les presentacions, la veu del professorat i les fonts científiques. Per això, juntament del paper clau i fonamental del docent, hi ha molts altres inputs que reforcen el procés d’aprenentatge. Des de l’EOB, la nostra intenció és avançar cap a un programa formatiu que complementi el paper del docent amb la resta d’estímuls que reben i generen els alumnes i, en paral·lel, apropar-nos cada vegada més a l’estàndard normatiu.