L’èxit de matriculacions avala el nou pla d’estudis del Màster en Osteopatia

El pròxim divendres 30 de setembre s’inicia el curs 2016-17 a l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB). Aquest any seran 50 els alumnes de primer del Màster en Osteopatia que començaran les classes.

Aquesta serà la segona promoció d’alumnes que estudiaran el Màster en el marc del nou pla d’estudis que vam engegar el curs passat. L’allau de matriculacions durant aquests mesos avala el plantejament i la posada en marxa d’aquest nou pla d’estudis el qual es troba inseparablement lligat a la implicació, el compromís i l’excel·lència professional de tot l’equip docent.

Des de l’EOB hem aprofitat aquesta oportunitat per tal de dividir els alumnes que començaran primer aquest curs en dos grups reduïts per a les classes pràctiques. Això els permetrà una pràctica adequada i una millor supervisió per part del professorat de l’aprenentatge que es durà a terme.

A més a més, durant aquest estiu hem realitzat reformes en les instal·lacions de l’EOB per tal de disposar d’una aula més gran i acollidora per la formació que se’n derivi.

El nou pla d’estudis, tal com queda recollit en la nostra pàgina web, es basa en quatre eixos fonaments: 

  • Una base conceptual i filosòfica sòlida de l’Osteopatia, fonamentada en els principis clàssics.
  • La inclusió del nombre més gran possible dels corrents de pensaments que conviuen dins l’Osteopatia, oferint una visió àmplia dels diferents models de treball i tècniques existents.
  • Donar la màxima rellevància al vessant clínic, on es fomenta l’anàlisi i la integració dels diferents conceptes i models teòrics, facilitant-ne l’aplicació pràctica en els pacients.
  • Comprendre la importància de la investigació científica i fomentar-la en el camp de l’Osteopatia.

Actualment, el Màster en Osteopatia que oferim a l’EOB, organitzat conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management (UPF – BSM), consta de dos cursos acadèmics amb un total de 120 crèdits ECTS repartits en 20 assignatures i el Treball Final de Màster.

Un dels punts fonamentals del disseny i execució del nou pla d’estudis és assegurar que els nous alumnes adquireixin els mateixos coneixements i experiència que en el pla d’estudis anterior, que es cursava en quatre cursos. Així, un especialista extern a l’EOB està treballant en un sistema d’avaluació enfocat a tots els alumnes que acabin el Màster, tant del nou pla d’estudis com de l’antic, per tal d’acreditar el mateix nivell d’excel·lència acadèmica.

Aquest curs 2016-17, en les instal·lacions de l’EOB conviuran alumnes de l’actual pla d’estudis amb aquells que van començar el Màster abans del 2015. Així, mentre que l’inici de les classes per al primer i el segon curs serà el pròxim 30 setembre, els alumnes de tercer i quart començaran el curs el pròxim 7 d’octubre (grup A) i el 21 d’octubre (grup B), respectivament.