DO

Obertes les inscripcions per al Projecte d’Investigació dels exalumnes, que no tenen el DO

L’Escola d’Osteopatia de Barcelona ja ha obert el període d’inscripcions per al Projecte de Recerca dels exalumnes que encara no tenen el Diploma en Osteopatia (DO). El Projecte de Recerca equival a l’actual Treball Final de Màster del nou pla d’ensenyament, i és un requisit necessari perquè l’escola atorgui el DO als exalumnes. El període per enviar el resum de cara a inscriure’s al Projecte de Recerca finalitzarà el proper 15 d’octubre de 2018.

Tota la informació del Projecte de Recerca la podeu consultar detalladament en la Guia del Projecte de Recerca per a exalumnes (2018-2019). Alhora, podeu consultar el llistat dels títols ja presentats en aquest enllaç.

El Projecte de Recerca suposa un treball i un exercici integrador i de síntesi de tota la formació rebuda al llarg dels estudis en osteopatia. També és una oportunitat d’aplicar i desenvolupar els coneixements adquirits. A més, l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) vol apropar l’alumne a l’àmbit de la recerca en osteopatia per subratllar-ne la seva importància. L’escola també pretén que l’alumne posi en pràctica habilitats de gestió del temps, de reflexió crítica sobre la bibliografia consultada i de comunicació, tant oral com escrita.

En l’actual edició del Projecte de Recerca els alumnes podran escollir entre realitzar el projecte individualment o en grup de fins a tres estudiants.

Aquells qui vulguin inscriure’s al Projecte de Recerca caldrà que enviïn, abans del 15 d’octubre, un breu resum (màxim 250 paraules). En aquest s’ha d’incloure el títol del projecte, els objectius marcats, la metodologia d’estudi, així com el tutor o tutora responsable. El text s’enviarà en un arxiu PDF o word al correu electrònic recerca@eobosteopatia.com Podeu trobar tota la informació detallada de com presentar els documents a la Guia del Projecte de Recerca per a exalumnes (2018-2019).

En aquesta convocatòria hi ha 20 places disponibles obertes a tots aquells exalumnes dels estudis en osteopatia de l’EOB. A partir del breu resum que s’enviï, la Coordinació de Recerca valorarà la idea, la idoneïtat i la viabilitat per tal de determinar si s’accepta o no la proposta de projecte. La decisió es notificarà als interessats abans de formalitzar la matrícula.

Els exalumnes disposaran de tot un curs acadèmic per realitzar el Projecte de Recerca que s’haurà de lliurar entre el 13 i 15 de setembre del 2018. El 30 de setembre es comunicaran les qualificacions finals.

El Projecte de Recerca s’emmarca en la voluntat de la Fundació d’Osteopatia de Barcelona (FOB) de promoure la investigació en osteopatia amb l’objectiu d’ampliar la base científica.