Obrim el periode d’inscripcions per al Projecte de Recerca per als exalumnes

[Actualitzat 13/06/2017] Us informem que ja hem obert el període d’inscripcions per al Projecte de Recerca per als exalumnes dels estudis en Osteopatia que vulguin obtenir el Diploma en Osteopatia (DO). El Projecte de Recerca equival a l’actual Treball Final de Màster i és un requisit necessari perquè l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) atorgui el DO als exalumnes. El període per enviar el resum per poder inscriure’s al Projecte de Recerca finalitzarà el proper 15 d’octubre de 2017.

Tota la informació del Projecte de Recerca la podreu consultar detalladament en la Guia del Projecte de Recerca per a exalumnes (2017-18). Alhora, també podeu consultar el llistat dels títols ja presentats en aquest enllaç.

El Projecte de Recerca suposa un treball i un exercici integrador i de síntesis de tota la formació rebuda al llarg dels estudis en osteopatia. Els objectius del Projecte de Recerca es poden resumir en 4. En primer lloc, l’EOB vol apropar l’alumne a l’àmbit de la recerca en osteopatia. Alhora, el Projecte pretén reforçar la consciència de la importància de la recerca. L’EOB també vol que l’alumne posi en pràctica habilitats de gestió del temps, de reflexió crítica sobre la bibliografia consultada i de comunicació, tant oral com escrita. Finalment, el Projecte de Recerca suposa una oportunitat per tal que l’alumne pugui aplicar i desenvolupar els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis.

En l’actual edició del Projecte de Recerca els alumnes podran escollir entre realitzar el projecte individualment o en grups de fins a 3 estudiants.

Aquells qui vulguin inscriure’s al Projecte de Recerca caldrà que enviïn, abans del 15 d’octubre, un breu resum (màxim 250 paraules) amb el títol del projecte, els objectius marcats, la metodologia d’estudi, així com el tutor o tutora responsable, en un arxiu PDF i word al correu electrònic recerca@eobosteopatia.com Podreu trobar tota la informació detallada de com presentar els documents a la Guia del Projecte de Recerca per a exalumnes (2017-18).

En aquesta convocatòria hi ha 20 places disponibles obertes a tots aquells exalumnes dels estudis en osteopatia de l’EOB. A partir del breu resum que s’enviï, la Coordinació de Recerca valorarà la idea, la idoneïtat i la viabilitat per tal de determinar si s’accepta o no la proposta de Projecte, decisió que es notificarà als interessats abans de formalitzar la matrícula.

Els exalumnes disposaran de tot un curs acadèmic per tal de realitzar el Projecte de Recerca que s’haurà de lliurar entre el 14 i 17 de juny del 2018. Entre el 22 i 26 es comunicaran les qualificacions finals.

Tots aquells diplomats en Osteopatia que estiguin interessats a cursar el Projecte de Recerca el curs vinent, podran assistir de manera gratuïta a les classes de l’assignatura de Metodologia de Recerca que s’imparteix els mesos de juny i juliol a l’EOB. 

El Projecte de Recerca s’emmarca en la voluntat de la Fundació d’Osteopatia de Barcelona (FOB) de promoure la investigació en osteopatia amb la voluntat d’ampliar la base científica.