projecte investigació DO

Obrim les inscripcions per al Projecte d’Investigació dels exalumnes, que no disposin del DO

Obert el període d’inscripcions per al projecte de recerca dels exalumnes que no tinguin el Diploma en Osteopatia (DO). El Projecte de Recerca equival a l’actual Treball Final de Màster del nou pla d’educació i és un requisit necessari perquè l’escola atorgui el DO als antics estudiants. El termini per presentar la teva proposta finalitzarà el pròxim 9 de setembre de 2019 a les 23:59h.

Tota la informació del Projecte de Recerca la podeu consultar detalladament a la Guia del Projecte de Recerca per a exalumnes. Així mateix, podeu trobar el llistat dels títols ja presentats en aquest enllaç.

El Projecte de Recerca suposa un treball i un exercici integrador i de síntesi de tota la formació rebuda al llarg del Màster en Osteopatia. Els objectius principals per a la realització del Projecte de Recerca són:

  • Introduir-se en l’àmbit de la recerca a partir del disseny i elaboració d’un projecte de recerca en osteopatia.
  • Reforçar la consciència del paper de la recerca per a l’avanç en el coneixement i la pràctica de l’osteopatia.
  • Desenvolupar habilitats de gestió del temps, de comunicació oral i escrita, i de valoració crítica sobre la literatura consultada.
  • Aplicar i desenvolupar els coneixements adquirits durant els estudis d’osteopatia.

En l’actual edició del Projecte de Recerca els alumnes podran triar entre realitzar el projecte individualment o en grup, de fins a tres estudiants.

La convocatòria està limitada a 30 projectes com a màxim. Els estudiants disposaran de tot un curs acadèmic per a realitzar el Projecte de Recerca, que s’ha de lliurar entre l’11 i el 13 setembre 2020.

Per a inscriure’s és necessari presentar un resum del tema triat lliurement, amb un màxim 250 paraules. En aquest s’indicarà el títol del projecte, els objectius i tipus d’estudi, així com les dades del tutor responsable. El resum s’ha d’enviar en format PDF i Word per correu electrònic a recerca@eobosteopatia.com. Més informació aquí.