QUOTA BÀSICA

Característiques
  • Accés a la Borsa de Treball
  • Accés a la Biblioteca de l’EOB
  • Assistir com a oient a les classes del Màster en Osteopatia
  • Participar de les Activitats Alumni
  • Participar de la trobada anual Alumni
  • Participar dels stages internacionals

0€

/ QUOTA ANUAL