pag_DO

Actualitzat: Juny de 2019

Decarrega’t la guia per a exalumnes

Títols dels projectes realitzats


L’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) estableix l’obligatorietat d’elaborar un Projecte Final de Màster per poder obtenir el Diploma en Osteopatia (DO). És considerat un exercici integrador i de síntesi de la formació rebuda al llarg dels estudis del màster en osteopatia.

El Projecte Final de Màster es troba dins del pla d’estudis com a matèria obligatòria i recull el disseny, les troballes, les reflexions i les conclusions una vegada aplicades en el procediment o metodologia dissenyada per a l’estudi.

Els principals objectius per a la realització del Projecte Final són:

  • Introduir-se en l’àmbit de la recerca a partir del disseny i elaboració d’un Projecte Final en osteopatia.
  • Reforçar la consciència del paper de la investigació per a l’avanç en el coneixement i la pràctica de l’osteopatia.
  • Desenvolupar habilitats de gestió del temps, de comunicació oral i escrita, i de valoració crítica sobre la literatura consultada.
  • Aplicar i desenvolupar els coneixements adquirits durant els estudis d’osteopatia.

El Projecte Final de Màster és una tasca que es pot realitzar individualment o en grups de fins a 3 persones.

L’EOB manté tots els drets dels Projectes de Recerca, que no poden ser publicats sense el consentiment escrit per part de l’EOB. Aquesta és una pràctica habitual a les institucions docents i no particular de l’EOB.

Per a més informació i consultes: recerca@eobosteopatia.com