Sessió de treball per dissenyar el Pla Acadèmic

El divendres 3 de novembre, l’equip acadèmic de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB) i els professors titulars de les assignatures del Màster en Osteopatia van realitzar una sessió de treball amb l’objectiu de traçar una estratègia conjunta per tal de perfilar el Pla Acadèmic dels estudis en Osteopatia de cara al curs 2018-19.

La sessió, que va tenir lloc a les instal·lacions de l’EOB, va oferir un espai de reflexió i debat entre els professors titulars i l’equip directiu del Màster per tal de revisar el marc i les línies mestres del nou pla d’estudis. Alhora, va suposar una oportunitat per tal d’identificar els punts forts i febles de cadascuna de les assignatures.

L’objectiu d’aquesta posada en comú és poder realitzar els canvis i ajustaments necessaris de cara al curs acadèmic 2018-19. Per tal de fer-ho efectiu, la sessió ens va permetre definir les estratègies conjuntes per tal de millorar la complementació entre les diferents assignatures que configuren el Màster en Osteopatia

Els estudis en Osteopatia de l‘EOB són el resultat de la suma d’experiències i coneixement que acumula una institució amb gairebé 19 anys d’història. Poder comptar amb l’assessorament de l’European School of Osteopathy (ESO) en la creació del Pla d’Estudis i de l’experiència de la UPF – Barcelona School of Management ens permet tenir més eines per potenciar les nostres fortaleses i detectar i corregir aquells aspectes en els quals tenim marge de millora.